Witamy na stronie internetowej
Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Projekty Unijne zrealizowane
przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

 

Gminne Centrum Kultury zrealizowało następujące projekty finansowane z funduszy unijnych:

1.  "RAZ NA LUDOWO !" - warsztaty tradycyjnego Polańskiego rekodzielnictwa w Dolinie Karpia

2.Wydanie folderu promującego walory przyrodnicze, zabytki oraz lokalnych twórców Gminy Polanka Wielka w Dolinie Karpia.


 

Zrealizowano również poniższe projekty: